Prova appen helt utan kostnad i 7 dagar 

Personalhantering och Lönespec

Personalen är din viktigaste resurs. Med 1Time får du bra kontroll över din personal och deras tider.

Förutom de sedvanliga personuppgifterna så kan du även lägga till anhöriga för din personal utifall olyckan skulle vara framme.

Din personal kan hantera både sin närvaro (i form av tidrapportering) och sin frånvaro via systemet. Administratören kan därefter enkelt ta fram närvarorapport, samt frånvarorapport för respektive anställd och ha som lönespec.

Personalhantering


Ge din personal olika behörigheter

Du kan ge din personal olika behörigheter och på så sätt styra vem som har tillgång till vilka funktioner.

Med hjälp av de olika behörigheterna kan du exempelvis ge utvalda medarbetare möjlighet att skapa nya projekt direkt från sina mobiltelefoner, komma åt företagsinställningar via webben och så vidare.

Kom igång med att lägga till personal för tidrapportering genom att läsa onlinemanualen.

KONTAKTA OSS
FÖR ATT PRATA TIDRAPPORTERING

Kontakta oss

010-10 11 580