Prova appen helt utan kostnad i 7 dagar 

Elektronisk personalliggare i dator och mobil

En personalliggare är en förteckning över vilka personer som som arbetar på byggplatsen. Från och med den 1 januari 2016 ställer skatteverket krav på att en elektronisk personalliggare skall föras där byggverksamhet bedrivs. För fullständig information och undantag, vänligen besök skatteverkets hemsida. En elektronisk personalliggare kallas också ibland för digital stämpelklocka.

Läs mer i onlinemanualen för elektronisk personalliggare.


elektronisk personalliggare

Hur fungerar den elektroniska personalliggaren?

Personalliggaren ingår utan extra kostnad i 1Time men du kan även köpa ett abonnemang enbart för personalliggaren. Vi är glada att kunna erbjuda en personalliggare för bygg- och hantverksbranschen som är avstämd med skatteverket och dessutom mycket enkel att hantera och underhålla. Vi lagrar per automatik din data i de två år som Skatteverket kräver att ni skall ha den. Så länge ni är kunder sparar vi er data och håller den tillgänglig för er dygnet runt 7 dagar i veckan. Skulle ni vilja avsluta ert abonnemang kan ni givetvis tanka över den till egen server eller minne.

Ni kan välja att låta alla anställda och underentreprenörer (UE) ha en egen app i sin telefon eller låta någon enskild person ha personalliggaren i telefonen och låta alla stämpla in och ut i denna. Den måste dock alltid finnas på plats på arbetsplatsen. Ni kan även välja att sätta en läsplatta eller dator på arbetsplatsen och låta alla stämpla in och ut i er personalliggare via denna. Eller så kombinerar ni - valet är ert.

Läs mer nedan om hur du kan använda din personalliggare via appen (mobilversionen) och via datorn (webbversionen).

På grund av krav från SKV måste vi se till att alla underentreprenörer har ett eget konto. De får inte stämpla in som anställd hos er. Därför har vi ett UE-konto knutet till ditt konto. Det är gratis för din UE och du bjuder enkelt in denne till systemet och till din personalliggare.

Vi vet att du antagligen kommer igång själv med den elektroniska personalliggaren men vi finns här för dig om du vill ha en genomgång eller helt enkelt få hjälp med att komma igång. Du når oss på 0101-01 15 80 mellan 7.00 och 20.00. Du är igång i princip direkt och kan börja jobba.


mobil digital personalliggare

Personalliggare i mobilen

Den elektroniska personalliggaren finns också som app och i den stämplar du enkelt in och ut. Du har hela tiden kontroll på när din instämpling startats och vilket projekt du är instämplad på.

Vid en eventuell kontroll av personal från skatteverket så kan du även generera en ögonblicksbild via mobilen och visa en lista över samtlig personal och samtliga UE som är instämplade på projektet.

Via din mobil har du även möjlighet att i din personalliggare se historik kring instämplingar med starttid, sluttid och projekt.


elektronisk personalliggare i datorn

Personalliggare i datorn

Via datorn hanterar administratören företagets olika personalliggare. Administratören skriver enkelt ut data från personalliggaren eller skapar en xml-fil enligt skatteverkets uppsatta format.

Härifrån kan även ändringar av gjorda instämplingar i din personalliggare göras. Administratören kan även skapa en så kallad ögonblicksbild och se samtliga för stunden instämplade personer och på vilka projekt de befinner sig, samt när instämplingen påbörjades.

KONTAKTA OSS
FÖR ATT PRATA TIDRAPPORTERING

Kontakta oss

010-10 11 580